I-Trust har i over 10 år støttet kunder og samarbejdspartnere i sikkerhedsarbejde med tiltag for enkelt-organisationer som Sikkerhedsanalyser, Risk Management, Beredskab, Sikkerhedskultur m.v.

I-Trust’s udvikling

Vores historie starter tilbage i 2004, hvor I-Trust støttede Forskningsministeriet i deres implementering af standarder i staten. I 2008 kontaktede EU’s agentur for sikkerhed, ENISA, os vedrørende et fælles nordisk projekt med informationssikkerhed og persondata som omdrejningspunkt.

i 2009 etablerede vi samarbejdet om sikkerhedskultur med Ludwig-Maximilian Universitetet i München.

Alt dette førte til at arbejdet med den første version af vores enablor platform, påbegyndtes i 2014.

Vi arbejder med analyser af befolkningsgruppers holdning til sikkerhed og informationssikkerhed og digitalisering i offentlige organisationer i hele Norden. Vi har stærke rødder i Danmark og er stolte af, at understøtte hele landets kommuner i deres sikkerhedsarbejde.

I-Trust tilbyder støtte til organisationers arbejde med informationssikkerhed – til fastlæggelse af mål og krav, indførelse i effektive organisationsstrukturer og ikke mindst i sikring af medarbejdernes opmærksomhed og accept af roller og ansvar.

I-Trust Logo

Kontaktpersoner

Klaus Tingholm Kristensen
Direktør

Jesper Deleuran
Salg og partnerkontakt

Person

Regitse Kristensen
Elev

Kristian Bering Asmussen
Program manager

Person

J.L. Matu
Salg og partnerkontakt

Sofie Bindslev Jensen
Marketing-koordinator

Person

Karl Dait
Salgs- og Marketing Chef

Lasse Kvist
Hoyer

Projektleder

Søren Nielsen
Softwareudvikler