I-Trust har i over 10 år støttet kunder og samarbejdspartnere i sikkerhedsarbejde med tiltag for enkelt-organisationer som Sikkerhedsanalyser, Risk Management, Beredskab, Sikkerhedskultur m.v.

I bredere anlagte analyser har I-Trust arbejdet med analyser af befolkningsgruppers holdning til sikkerhed og informationssikkerhed og digitalisering i offentlige organisationer i hele Norden.

I-Trust tilbyder støtte til organisationers arbejde med informationssikkerhed – til fastlæggelse af mål og krav, indførelse i effektive organisationsstrukturer og ikke mindst i sikring af medarbejdernes opmærksomhed og accept af roller og ansvar.

I-Trust Logo

Kontaktpersoner

Person

Klaus Kristensen
Direktør

Person

Kristian Bering Asmussen
Program manager

Person

Jesper Deleuran
Salgsdirektør