Compliance

Lev op til jeres forpligtelser i forhold til f.eks. GDPR, ISO 27001, ISO 9001

 

TILSYN

Hold opsyn med sikkerheden omkring de persondata som I har ansvar for

 

 

Governance

Støt ledelse og medarbejdere i at arbejde sikkert

 

Enkel vedligehold

Opfyld GDPR-krav med et sammenhængende system, der sikrer aktuelle data.

Begynd arbejdet der hvor det giver meningen for forretningen. Uanset om det er databehandleraftaler, artikel 30-fortegnelser eller noget helt tredje der er udgangspunktet, sikrer I-Trusts dynamiske og sammenhængende løsning at de informationer der indlæses i dag, bliver ved med at skabe værdi.

Spørgeskema ikon
Dokumentation af handlinger

Overblik over hele forretningen

Hold fokus på forretningens processer og få overblik over efterlevelsen af krav

Sæt ind med de nødvendige tiltag der hvor de virker. Ved at stille skarpt på processer og aktiver træder de mange forskellige behov for sikkerhedstiltag klarere frem. Undgå at overse et sikkerhedskrav – og slip for at bruge ressourcer hvor det ikke er nødvendigt.

Vedvarende efterlevelse

Planlæg målinger og audits i årshjul og skab dokumenteret udvikling.

Sæt sikkerheden i system og få automatisk meddelelse om opgaver eller kontroller, der skal udføres på enablor – eller udenfor. 

Analyse af data
Handling på baggrund af data

Datadrevet beslutningsstøtte

Træf beslutninger på det rigtige grundlag med direkte adgang til data og analyser.

Lad de faktiske forhold være med til at sætte kursen. Med adgang til aktuelle analyser på baggrund af bl.a. målinger eller fortegnelser bliver forretningens data bragt i spil. På den måde skaber sikkerhedsarbejdet mere end bare compliance – det støtter og styrker forretningens udvikling.