Ved brug af benchmark kan organisationen arbejde med Best Practice-principper, som f.eks.:

Kompetencer: Har organisationens medarbejdere samme kompetencer som andre?

Effekt: Får vi nok ud af vores indsats sammenlignet med andre?

Indsats: Hvilke indsatser gør andre – og med større effekt?

I-Trust fokuserer på, at alle produkter og platforme skal tilbydes online, med det primære formål at gøre benchmarking og fællesinitiativer mulige.

benchmarking graf fra enablor