Ser på løsninger hos I-Trust

Ideen bag enablor-platformen er, at det skal være muligt at samle alt sit arbejde med informationssikkerhed og compliance et sted. Uanset om man er en stor eller en lille virksomhed, og uanset hvor mange data man behandler, skal det være nemt at danne sig et overblik og få adgang til de værktøjer, man har behov for. Derfor udviklede vi platformen enablor. Navnet kommer fra det engelske ord “enable”, at gøre noget muligt for nogen eller at aktivere. Og det er netop hvad systemet er, en platform som gør det muligt for enhver virksomhed, at arbejde fokuseret med awareness, compliance, benchmark mm.

enablor-platformen er grundlaget for I-Trusts complianceydelser og udviklingsprogrammer for sikkerhedskultur. enablor er udviklet af I-Trust og findes ikke andre steder. enablor giver vores brugere en intuitiv grænseflade, der er brugervenlig, let at navigere rundt i og med konstant adgang til egne data.

enablors complianceprogram gør det muligt at afdække gaps ift. lovkrav og hjælper med at efterleve branchekrav. Igennem benchmark, fællesskaber og vidensdeling kan vores kunder målrettet arbejde med best practice-initativer.

Dette er særligt relevant ift. den nye persondatalov, som træder i kraft maj 2018. Læs mere om den nye persondatalov.

enablor-platformen er der adgang til værktøjer, der gør sikkerhedsarbejdet overskueligt og engagerer organisationen i at fastholde fokus på sikkerhed.

enablors compliance-værktøjer sammensættes efter kundens behov, så man betaler for det, som anvendes.

Effektiv implementering med enablor

enablors implementeringsmodel målretter organisationens arbejde med branchekrav og lovregulerede områder.

–   Dokumenter organisationens status og forbedringsområder.

–   Arbejd risikobaseret og brug best practice til at målrette indsatser.

–   Saml ændringsprocesser i et værktøj og styr sikkerheden i et overskueligt årshjul.

Styrk din organisations indsats ved at udnytte mulighederne for samarbejde med andre organisationer og lav vidensdeling.

enablors procesmodel giver dig mulighed for at styre din sikkerhed, identificere indsatsområder og målrettet arbejde med forbedringsprocesser på en måde, der involverer nøglepersonerne i organisationen.

enablor basis pakke

Når du går i gang med arbejdet på enablor, får du både adgang til platformen, men også en basispakke med forskellige værktøjer og funktioner.

Med enablor basispakke kan du hurtigt komme i gang med spørgerammen, afdække gaps og analysere virksomhedens data.

enablor basispakke

Vurdering ift. rammekrav

Vurder virksomhedens status ift. standarder eller lovgivninger.Fx.
Vurdering kan fx ske ud fra EU’s persondatareform ved målrettede spørgsmål. Spørgerammen er baseret på forordningens krav.

Gap-analyse

Ud fra spørgerammen analyseres på hvilke områder virksomheden lever op til kravene og hvor der skal gøres en indsats.

Basic Benchmark

Benchmark med lignende organisationer.

Arkiv

Få adgang til de dokumenter der er blevet oprettet år for år og fasthold overblikket over status for efterlevelse og den samlede dokumentation.

Vidensdeling/Bibliotek

Vidensdeling ved hjælp af bibliotek med vejledninger, udspecifirede krav samt skabeloner fx ift. persondataforordningen.

Vidensdeling/Chat

Vidensdeling ved hjælp af chat med erfarings- og vidensdeling med øvrige brugere via enablor-platformens sociale netværk.

Centrale brugere

Brugere der har adgang til alle funktioner i virksomhedens pakke.

Decentrale brugere

Brugere der har adgang til udvalgte funktioner.

I-Trust enablor toolbox

Udover basispakken, er det muligt at tilkøbe en række faciliteter, herunder ISO27001, detaljeret gap-undersøgelse, DPIA, change management, status management, risk management og oprette fællesskaber med øvrige organisationer for at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling.

Vil du vide mere om, hvordan enablor fungerer og hvordan din virksomhed kan få gavn af portalen, så kontakt I-Trust i dag. Vi tager gerne en uforpligtende samtale, et personligt møde eller en online demo, alt afhængig af jeres ønsker.

Kontakt I-Trust