Benchmark

Som bruger af enablor kan I samarbejde med andre offentlige og private organisationer og virksomheder om informationssikkerhed og digitalisering ved hjælp af ét overskueligt dashboard. enablor indeholder en række business intelligence-funktioner, hvor I kan analysere og bearbejde status for planlægning af effektive indsatser, fx gap-analyse, BestInClass/WorstInClass eller effekten af indsatsen.

enablor-platformen og alle værktøjerne i toolboxen ligger i skyen. Udover at skabe en så sikker løsning som muligt betyder det, at vi kan åbne for benchmarking og fællesinitiativer mellem de virksomheder og organisationer der anvender enablor. Det gør vi naturligvis kun efter aftale.

Ideen er, at i stedet for at hver enkelt organisation er lukket sig om sig selv, skal der åbnes op, så man kan indgå i fællesskaber og lære af hinanden. I enablor kan I fx måle og sammenligne jeres indsats med andre for blandt andet at afklare, om I arbejder cost-effektivt. Benchmark er også et effektivt redskab til at identificere forbedringsområder. I kan drage nytte af best practice-principper og -erfaringer fra andre organisationer som fx:

Kompetencer: Har vores medarbejdere samme kompetencer som andre?
Effekt: Får vi nok ud af vores indsats sammenlignet med andre?
Indsats: Hvilke indsatser gør andre – og med hvilken effekt?

Dokumentation og rapportering

I enablors arkiv samler I virksomhedens dokumentation af compliance inkl. historik og versionsstyring. Alle færdiggjorte aktiviteter kan gemmes som pdf-filer og anvendes som dokumentation i dialogen med myndigheder og eksterne parter.