I-Trust har i over 10 år støttet kunder og samarbejdspartnere i sikkerhedsarbejde med tiltag for enkelt-organisationer som Sikkerhedsanalyser, Risk Management, Beredskab, Sikkerhedskultur m.v.

I-Trust’s udvikling

Vores historie starter tilbage i 2004, hvor I-Trust støttede Forskningsministeriet i deres implementering af standarder i staten. I 2008 kontaktede EU’s agentur for sikkerhed, ENISA, os vedrørende et fælles nordisk projekt med informationssikkerhed og persondata som omdrejningspunkt.

i 2009 etablerede vi samarbejdet om sikkerhedskultur med Ludwig-Maximilian Universitetet i München.

Alt dette førte til at arbejdet med den første version af vores enablor platform, påbegyndtes i 2014.

Vi arbejder med analyser af befolkningsgruppers holdning til sikkerhed og informationssikkerhed og digitalisering i offentlige organisationer i hele Norden. Vi har stærke rødder i Danmark og er stolte af, at understøtte hele landets kommuner i deres sikkerhedsarbejde.

I-Trust tilbyder støtte til organisationers arbejde med informationssikkerhed – til fastlæggelse af mål og krav, indførelse i effektive organisationsstrukturer og ikke mindst i sikring af medarbejdernes opmærksomhed og accept af roller og ansvar.

I-Trust Logo