IT-sikkerhedsbrud skyldes ofte menneskelige fejl, men kan forebygges

IT-sikkerhedsbrud. Kunne det ske i din virksomhed? Hvor store konsekvenser ville det have? Og hvor ville fejlen opstå? Truslen kommer ude fra, men der sker ikke sikkerhedsbrud, bare fordi der er en trussel. Kunne det ske at en medarbejder var den medvirkende årsag? Svaret er ja. Verizon’s 2017 Data Breach Investigations Report fastslår at op […]

Webinar præsentation af enablor

webinar præsentation enablor ISOBRO

I juni måned laver I-Trust, i samarbejde med Datacompagniet og ISOBRO, webinar præsentationer af enablor eksklusivt for ISOBRO medlemmer. Præsentationen foregår via Skype, på denne måde er det muligt at samle så mange interesserede som muligt. Præsentationen tager en time og er en gennemgang af enablor-platformen og dens mange muligheder, herunder awareness, compliance, opfyldelse af […]

Risikovurdering med Risk Management i enablor

I-Trust Model for risikostyring

Som en del af enablor-platformen tilbyder I-Trust også risikovurdering med værktøjet Risk Management. En mulighed som kan tilkøbes, uanset om man har valgt at benytte pro-versionen af enablor eller er fortsat med basisversionen. På den måde er det muligt at have alting samlet samme sted og hos samme udbyder. Risk Management er et værktøj som […]

Radardiagrammer skaber bedre overblik over compliance

I marts måned var der fri adgang til alle nye funktioner i enablor for alle kommuner i KL. Adgangen er nu begrænset til KL’s basispakke for de som ikke har tilkøbt adgang til udvidede funktioner. Der er blevet tilføjet et subdomæne under ”Kompetencer” i de kommunale indsatsområder: her ses kommunens resultat, tallene kan analyseres og […]

EU’s persondataforordning – Er din organisation klar til 2018?

EU persondataforordning

EU’s persondataforordning træder i kraft i maj 2018 og stiller en række nye krav til den måde private og offentlige håndterer persondata på. Hvilke virksomheder er omfattet af forordningen? Alle typer virksomheder, som opbevarer personfølsomme data, bliver påvirket af persondataforordningen. Der er skærpede krav, hvis virksomheden overskrider bestemte størrelser med hensyn til antal ansatte og behandlingen […]

Samarbejde med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Samarbejde med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

I samarbejde med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) udsendes enablor med spørgeramme, der måler om organisationen efterlever EU’s persondataforordning (EU GDPR). NanoLearning indeholder nu kursus i informationssikkerhed rettet mod organisationens ledere. Der afholdes kundeseminar d. 23. juni om awareness og kompetencer. Emnerne er bl.a. EU’s persondataforordning.

Awareness-aktiviteter i Hjørring Kommune

Hjørring kommune KFE og NanoLearning teamwork

KFE og NanoLearning omtales i KIT@-magasinet ifb. awareness-aktiviteter i Hjørring Kommune. Uddrag fra artiklen om Hjørring Kommune ”Vi har netop besluttet i forbindelse med opstart af ISO 27001, at vores sikkerhedskoordinator skal have et selvstændigt budget at råde over til initiativer og indkøb, der relaterer sig til it-sikkerheden,” fortæller Kim Sørensen, som også kan fortælle, […]