For at opnå compliance med det ønskede område, giver enablor-portalen virksomheder og offentlige organisationer mulighed for at måle deres IT-sikkerhed på forskellige niveauer.

For de virksomheder og organisationer som ikke arbejder efter standarder, kan der svares på spørgsmål om basissikkerhed og og IT-anvendelse. For de virksomheder og organisationer som ønsker at se om deres IT-anvendelse (arbejdspladser, integration og kundeprodukter) er tilstrækkeligt sikret er der en udvidet spørgeramme. Hvis man ønsker at se og følge organisationens overholdelse af standarder, så som ISO 27000-serien og den kommende EU-persondatalov, er der mulighed for dette.

For alle niveauer er der adgang til vejledninger fra centralorganisationer og til værktøjer, der understøtter udviklingsarbejdet af status på arbejdet med at opnå compliance.

Centralorganisationer

Internationale standarder

Compliance med ISO 27000-serien

Vurdér din organisation ift. efterlevelse af standarder som ISO 27001, persondatalov og Best Practice-anbefalinger.

Via filtre er der mulighed for opfølgning ift. de forskellige love og standarder ned til enkelt-kontroller.

EU persondataforordning

EU’s kommende persondataforordning

Fra 28. maj 2018 skal alle virksomheder og organisationer i EU, der arbejder med personfølsomme data overholde den kommende persondataforordning (Privacy Protection Act)

I-Trust arbejder med konkrete målbare kontrolpunkter, der specifikt viser, hvor godt virksomheden er forberedt og hvor hvor der skal sættes ind, for at være på plads inden 2018.

enablor-portalen har værktøjer, der giver organisationen / virksomheden mulighed for at måle sin status og styre udviklingsarbejder.

Læs mere om forordningen