enablor-platformen er grundlaget for I-Trusts complianceydelser og udviklingsprogrammer for sikkerhedskultur. enablor er udviklet af I-Trust og findes ikke andre steder. enablor er unik fordi den giver muligheden for at samle alt arbejde med IT-sikkerhed, compliance og awareness samme sted.

enablor-platformen giver vores brugere en intuitiv grænseflade, der er brugervenlig, let at navigere rundt i og med konstant adgang til egne data.

enablors complianceprogram gør det muligt at afdække gaps ift. lovkrav og hjælper med at efterleve branchekrav. Igennem benchmark, fællesskaber og vidensdeling kan vores kunder målrettet arbejde med best practice-initativer.

Dette er særligt relevant ift. den nye persondatalov, som træder i kraft maj 2018. Læs mere om den nye persondatalov.

enablor-platformen er der adgang til værktøjer, der gør sikkerhedsarbejdet overskueligt og engagerer organisationen i at fastholde fokus på sikkerhed.

enablors compliance-værktøjer sammensættes efter kundens behov, så man betaler for det, som anvendes.

Præsentation af enablor

Effektiv implementering med enablor

enablors implementeringsmodel målretter organisationens arbejde med branchekrav og lovregulerede områder.

–   Dokumenter organisationens status og forbedringsområder.

–   Arbejd risikobaseret og brug best practice til at målrette indsatser.

–   Saml ændringsprocesser i et værktøj og styr sikkerheden i et overskueligt årshjul.

Styrk din organisations indsats ved at udnytte mulighederne for samarbejde med andre organisationer og lav vidensdeling.

enablors procesmodel giver dig mulighed for at styre din sikkerhed, identificere indsatsområder og målrettet arbejde med forbedringsprocesser på en måde, der involverer nøglepersonerne i organisationen.

enablor procesmodel
I-Trust Identificering af gabs
Identificér Gaps

Vælg rammekrav og Best Practice anbefalinger for måling af organisationens indsats og for at identificere de områder, hvor indsatsen er lavest.

Status vurdering

Statusvurderingen gennemføres fleksibelt ift. hvad der skal vurderes.

Se udvikling ift. seneste statusmåling og giv kommentarer på aktuelt niveau.

Gap-analyse

Vælg hvilke rammekrav og Best Practice anbefalinger, der skal analyseres.

Sammenhold aktuelt niveau med tidligere eller med benchmark grupper.

Balanced Score Card (BSC)

Konstant adgang til BSC, der viser organisationens resultat og giver ledelsen indblik i organisationens performance

I-Trust Prioritering af indsatser
Prioritér indsatser

Identificer de væsentligste indsatser efter Gap-analysen ud fra en risikobaseret tilgang og udnyt erfaringer fra Best practice.

Risikovurdering

Identificer hvor persondata behandles, klassificer data og kritikalitet.

Kortlæg de vigtigste forretningsprocesser, beskriv kritiske sammenhænge med andre processer og IT-Ressourcer og vurder forretningsprocessernes betydning.

Lav samlet risikovurdering på basis af kritikalitet og vurdering af beskyttelse og trusler

Best Practice

Sammenhold din indsats med andre, lær af Best practice og implementer effektive løsninger

Statement of Applicability (SOA)

Vurderingen af niveau og prioriteringen af indsatser samlet i en SOA, med erklæringer om status, til- eller fravalg og mål for indsatser

I-Trust Justering og implementering
Justér og implementér

Brug enablor til at planlægge, delegere og styre indsatser på en overskuelig og involverende måde.

Fastlæg ændringer

Fastlæg hvilke områder, der skal ændres, henfør til forretningsprocesser og IT-ressourcer og deleger opgaverne til ansvarlige i organisationen

Ændringsproces

Hav overblik over igangsatte opgaver, opfølg på og opdater status på opgaver og på de identificerede Gaps.

I-Trust Styringsproces statusopdatering status management
Styringsproces

Planlæg områder, hvor der skal foretage periodiske opfølgninger og opdater status.

Statusopdatering

Planlæg hvilke områder, hvor der skal foretages kontrol af indsats og dokumenter resultatet.

Status Management

Brug enablors årshjul til planlægning og opfølgning på periodiske kontroller. Selekter indsatser ift. rammekrav og Best Practice anbefalinger.

I-Trust model samarbejde delegering vidensdeling dokumentation

Understøttende funktioner

enablor bygger på den filosofi, at vidensdeling og samarbejder, hvor muligt, giver basis for effektive forbedringsprocesser.

Samarbejder

Brug enablor til samarbejde med andre virksomheder og i koncernstrukturer: f.eks. ved fælles projekter, deling af IT-platforme, eller fælles Data Beskyttelses Officer (DPO)

Delegering

Giv systemejere, projektledere m.v. adgang til enablors ”Light User”-portal.

Vidensdeling

Del viden og dokumenter i chat- og biblioteksfunktioner indenfor egen organisation og samarbejde virksomheder

Dokumentation

Dokumenter alle gennemførte processer, vurderinger og statusopdatering således revision og tilsyn har enkel adgang til organisationens indsatser.